Eep KoppertVooral cliëntgerichte psychotherapeut
Geboren in Utrecht (1948) volgde ik eind jaren ’60 de opleiding tot maatschappelijk werker aan de roemruchte sociale academie De Horst in Driebergen. Vanuit die achtergrond ben ik opleidingen gaan volgen in de psychotherapie, achtereenvolgens – en soms gelijktijdig – georiënteerd op gedragstherapie, de analytische psychotherapie, de cliëntgerichte psychotherapie, en de relatie- en gezinstherapie, de zogeheten systeemtherapie, waarbij ook de sociale omgeving van de cliënt (‘het systeem’) in de therapie wordt betrokken.  
Ik ben vooral ook een aanhanger van de cliëntgerichte therapie, in het verleden wel de Rogeriaanse therapie genoemd, naar de grondlegger ervan, de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers, die als een van de stamvaders van de humanistische psychologie wordt beschouwd.

Cliëntgerichte psychotherapie is volgens de meest gangbare definitie persoons- en  procesgericht en bovendien pragmatisch. 
Dit houdt in de eerste plaats in dat de cliënt als persoon centraal staat. Vervolgens betekent het dat de cliënt zelf bepaalt wat zij of hij wel en niet in de therapie aan de orde wil stellen, met de therapie wil bereiken, en hoever daarin wil gaan. Daarnaast is de therapie een proces dat moet leiden tot een integratie bij de cliënt van denken, voelen en handelen. Het pragmatische aspect houdt in dat de therapeut niet gebonden is aan één manier van werken, maar meerdere benaderingswijzen kan hanteren.
 


"Ik fiets een eindje mee"
Als cliënten mij vragen wat psychotherapie is en mijn rol daarin, ben ik steeds meer geneigd te zeggen: ‘Ik fiets een eindje met u mee. En ondertussen vertelt u mij wat u zoal tegenkomt. Ik nodig u uit om u heen te kijken en te verhalen waar u vandaan komt en waar u naar toe wilt. Samen zullen we zo nu en dan stil staan als de tegenwind te heftig wordt om woorden  te vinden voor de storm in uzelf en om u heen. En om een kijkje te nemen in alles wat u op uw bagagedrager meetorst. Misschien nodig ik u uit even te stoppen als u geneigd bent in zeven sloten tegelijk te  rijden, maar bovenal zal ik naar u luisteren. Naar uw verlangens en angsten. En we zullen samen zoeken naar de betekenis daarvan.’                                            

Aldus ben ik met cliënten inmiddels wel een aardig aantal rondjes om de wereld gefietst. En ik heb een diepe bewondering gekregen voor de moed en kracht die maakt dat de mens het onzegbare onder ogen wil zien, er woorden voor weet te vinden, vertrouwen weet te verwerven in zichzelf en de ander, en erin slaagt verbanden te ontdekken die soms onverdraaglijk lijkende gevoelens aanvaardbaar maken. Mijn rol in dat proces is die van de luisterende therapeut, die de cliënt helpt haar of zijn eigen gedachten, gevoelens, bedoelingen en doeleinden te verwoorden.


 

 Eerdere werkervaring
Ik heb aanvankelijk gewerkt in een klinisch psychiatrische omgeving, en ben later overgestapt naar de ambulante psychische hulpverlening. Maar de geestelijke gezondheidszorg is in almaar grotere organisaties terechtgekomen, waarin naar mijn gevoel en ervaring de ‘productiedwang’ en het handhaven van de kwaliteit van de hulpverlening steeds heftiger om voorrang strijden. Vandaar dat ik uiteindelijk besloot mij te vestigen als zelfstandig therapeut.

Registraties en lidmaatschappen:

  • Sinds april 1984 ben ik ingeschreven als psychotherapeut in het overheidsregister (vanaf 1998 het BIG-register genaamd, op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) sinds 1983.
  • Lid van de Vereniging voor Rogeriaanse Therapie (VRT, later genoemd de Vereniging voor Cliëntgerichte
  • Psychotherapie (VCgP) sinds 1984.
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) sinds 1993.
  • Sinds 1992 supervisor en leertherapeut van de VCgP.
  • Sinds 1995 opleider van de VCgP.


Contact
Mail eep.koppert@prisma-praktijk.nl
Bel 0649424185

Tot mijn spijt is de wachtlijst zo opgelopen dat die tot nader bericht gesloten is.