Joke Swagerman


Clientenstop: ik kan de aankomende periode geen nieuwe clienten aannemen.

In 2000 ben ik gestart met mijn eigen praktijk daartoe aangemoedigd door mijn man Paul. Hij was 5 jaar eerder gestart met zijn eigen coachingspraktijk. De eigen praktijk bevalt me vanaf het begin goed.

Van eigen praktijk naar groepspraktijk: PRISMA
Collega’s lieten blijken dezelfde stap te willen zetten: een eigen praktijk waarin de inhoud van de eigen therapie centraal staat. Het was tijd om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: het vormen van een groepspraktijk.
In maart 2008 zijn we de groepspraktijk PRISMA gestart. Tegenwoordig combineer ik het werk in de groepspraktijk met het werken binnen een GGZ-instelling en verricht daarnaast enkele onderwijsactiviteiten.

Marktwerking in de zorg
De marktwerking in de zorg heeft mij tot nu toe niet overtuigd. Teveel nadruk op productie, en teveel bureaucratie, zonder dat ‘oude’ problemen zoals wachtlijsten en management werkelijk worden opgelost.
Enthousiast ben ik over nieuwe projecten in de zorg, bijv. de (her)nieuwde aandacht voor hechtingsstoornissenen (een site met informatie hierover: DAIMH)


 
 

  Het werken met richtlijnen en de zorgprogrammering heeft werkzaamheden van hulpverleners inzichtelijker gemaakt. Maar in gesprekken met mensen die mij om raad vragen zal ik hen ondanks die richtlijnen niet in een bepaalde richting dwingen. Therapeutische gesprekken verlopen nooit volgens een vast plan en ik probeer dan ook nooit om vooraf mijn reactie te bepalen op de uitspraken van mensen.

Partner-relatietherapie

Ik ben opgegroeid in een gezin waarin het ene paar grootouders altijd ruzie maakte met elkaar of met een deel van hun kinderen, en het andere paar een door humor en gezelligheid gedomineerd gezinsleven aanstuurde. Daardoor ben ik gefascineerd gebleven door wat mensen bij elkaar houdt.
Het hebben van een relatie, zelfs met een ruzie op z’n tijd - zo heeft onderzoek aangetoond - helpt goed tegen de alledaagse moeilijkheden van het leven, maar helpt ook bij een depressie.
Vanaf 1990 werkte ik bij de RIAGG in Amsterdam, bij het systeemteam. In dat team werden bij psychische problemen belangrijke naasten van de cliënt (het 'cliëntsysteem') uitgenodigd om mee te helpen bij de therapie: een manier van werken die mij nog altijd aanspreekt.
  Individuele therapie
Mensen zijn taai en hebben veerkracht. Wij kunnen lang aan de eisen van onze omgeving voldoen om dan, sluipend of plotseling, te worden geconfronteerd met de pijn en teleurstelling die het leven met zich mee kan brengen. De verhouding tussen draagkracht en draaglast is dan  verstoord. Ook onze levensfase is een belangrijke factor die hierbij van invloed is. Ieder mens wordt in zijn/haar leven geconfronteerd met tegenstellingen en grenzen. Daar vinden we aanpassingen voor, we kunnen verdriet verdragen, andere wegen vinden.
Voor psychologen/psychotherapeuten is het een uitdaging om te zoeken naar antwoorden op de moeite die het onze cliënten kost (angst, somberheid, boosheid, pijn) om het leven in al zijn facetten te beleven en deel uit te maken van de keuzes van onze cliënten om tot een verandering of aanpassing te komen.

Werkervaring, opleiding
1980 verslavingszorg.
1990 tot heden: poliklinische GGz Amsterdam, als psycholoog/ systeemtherapeut/psychotherapeut.

1989 Andragologie (sociale psychologie)
1992 Systeemtherapie
1998 Psychotherapie

Bereikbaarheid
Tel. 0618800875
Mail:
joke.swagerman@prisma-praktijk.nl