Wachttijden


Prisma probeert de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Deze wachttijd wordt elke eerste week van de maand ververst. Na uw aanmelding krijgt u binnen 5 werkdagen een indicatie wanneer u terecht kan voor een kennismakingsgesprek.

Vanwege de kleinschaligheid van onze praktijk werken we niet met wachtlijsten. Wanneer we weten dat er geen ruimte is voor nieuwe cliënten, wordt op de website vermeldt dat er een aanmeldstop is. U kunt zich dan helaas niet aanmelden bij onze praktijk.

Het kan zijn dat er nog wel een wachttijd is tussen het moment dat u zich aanmeldt en dat de afspraak voor het kennismakingsgesprek met u wordt gemaakt. Dit noemen wij de aanmeldwachttijd, en deze kan liggen tussen de 2 en 8 weken. Wij hanteren geen behandelwachttijd. Zodra het intakegesprek heeft plaatsgevonden kan de behandeling direct starten.

Utrecht 
17-1-2019: Vanaf februari (beperkt) plek.

Amsterdam
17-1-2019: Aanmeldstop.
             
Bij aanmeldstop: Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u adviseren over alternatieve behandelmogelijkheden. Ook kunnen zij u ondersteunen zodat u (bij een andere zorgaanbieder) binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overe-engekomen (de treeknormen). 
  Toelichting op de wachttijden

Aanmeldingswachttijd
Dit is het aantal weken tussen het moment dat een cliënt zich aanmeldt en daadwerkelijk terecht kan voor een eerste kennismakingsgesprek. 

Behandelingswachttijd 
Dit is het aantal weken tussen het kennismakingsgesprek en de start van de behandeling. Wij hanteren geen behandelingswachttijd. Zodra kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden kan behandeling direct gestart worden. 

De aanmeldingswachttijd is bij Prisma Praktijk ook afhankelijk van waar de cliënt is verzekerd.

Mediation en EFT
Wachttijden: 
Intakegesprek: 14 dagen, met als kanttekening dat behandeling/mediation pas na 1/9 kan worden gepland. 

Mediation en EFT: wachtlijst gesloten tot 25 augustus 2018.
  VGZ

Voor VGZ specialistische GGZ hebben wij voor 2018 reeds ons budgetplafond bereikt. Dit betekent dat, wanneer u verzekerd bent bij VGZ en behandeling in de specialistische GGZ zoekt, wij uw aanmelding helaas niet meer kunnen aannemen.

 Dit heeft als gevolg dat wij voor heel 2018 geen nieuwe patiënten van VGZ kunnen aannemen. Op dit moment zijn wij in overleg met VGZ om te onderzoeken of zij ons eventueel meer budget kunnen toekennen voor 2018. Mocht VGZ onze praktijk aanvullend budget toekennen, dan zullen wij dit op onze website vermelden.

 Indien u verzekerd bent bij VGZ en toch graag bij onze praktijk in behandeling wilt, dan kunt u contact opnemen met VGZ en met hen overleggen wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast kan VGZ ook voor u bemiddelen om bij een andere zorgverlener bij u in de buurt een behandelplaats te vinden binnen een redelijke termijn.