Wachttijden


Prisma probeert de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Deze wachttijd wordt elke eerste week van de maand ververst. Na uw aanmelding krijgt u binnen 5 werkdagen een indicatie wanneer u terecht kan voor een intake.

Utrecht 
De aanmeldingswachttijd voor Utrecht is op dit moment 4 weken. Daarna is er geen wachttijd tot behandeling.  

Amsterdam
De aanmeldingswachttijd voor Amsterdam is op dit moment 4-6 weken. Daarna is er geen wachttijd tot behandeling. 

Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u adviseren over alternatieve behandelmogelijkheden. Ook kunnen zij u ondersteunen zodat u (bij een andere zorgaanbieder) binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). 
  Toelichting op de wachttijden

Aanmeldingswachttijd
Dit is het aantal weken tussen het moment dat een cliënt zich aanmeldt en daadwerkelijk terecht kan voor een eerste intakegesprek. 

Behandelingswachttijd 
Dit is het aantal weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling. Wij hanteren geen behandelingswachttijd. Zodra intakegesprek heeft plaatsgevonden kan behandeling direct gestart worden. 

De aanmeldingswachttijd is bij Prisma Praktijk ook afhankelijk van waar de cliënt is verzekerd.